Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Omsetningsoppgave for alkohol

Hvorfor sende inn omsetningsoppgave

Oppgave over forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk er grunnlaget for innbetaling av gebyr. Det vil beregnes gebyr for hvert salgs-/skjenkested foretaket har bevilling for. Etter årets utløp skal bevillingshaver sende inn oppgave over faktisk omsatt mengde alkohol. Ved avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil kommunen foreta en etterberegning og et etteroppgjør.

Hvordan sende inn oppgave

Du kan sende inn via elektronisk skjema;

Omsetningsoppgave for alkohol

Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut via skriverikon øverst til høyre, etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få utlevert skjemaet på servicekontoret.
 
Utfylt skjema sendes da til Aure kommune, Postboks 33, 6689 Aure
 
 

Frist for innsending

Frist for ordinær innsending av oppgaven er 1. mars. Ved opphør eller salg av virksomheten skal det sendes oppgave så snart endelige omsetningstall foreligger.
Sist endret 19.11.2015 13:48:20
May Grønning
Sekretær
Telefon: 71 64 75 03
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.