Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Miljøplan i jordbruket

 Miljøplan er et verktøy for det enkelte foretak for registrering, planlegging og dokumentasjon av miljøtiltak knyttet til jordbruksdrift. Miljøplan skal føre til mer miljøvennlig jordbruksproduksjon og til at positive miljøeffekter av jordbruksdrift blir holdt vedlike eller blir økt.

Forskrift om miljøplan gjelder for alle foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket. Manglende eller mangelfull miljøplan fører til reduksjon i utbetaling av produksjonstilskudd ut fra arealstørrelsen til foretaket. Miljøplan og Kvalitetssystem i landbruket (KSL) har stort sett felles kravsett på miljøområdet. 
 
Miljøplan brukes for internkontroll på det enkelte foretak og skal ikke sendes til kommune eller andre landbruksmyndigheter. Dokumentasjon knyttet til miljøplanen skal oppbevares på foretaket og være tilgjengelig for kontroll i 10 år etter planårets slutt. 
 
Miljøplan trinn 1 består av sjekkliste, ev. med tiltaksplan, gjødslingsplan, sprøytejournal og kart. Hvis foretaket mangler miljøplan ved søknad om produksjonstilskudd, reduseres tilskuddet etter satser fastsatt i jordbruksavtalen. Søker du i tillegg støtte til å gjennomføre spesielle miljøtiltak i jordbruket, skal du ha miljøplan trinn 2.
Kommunen kan hjelpe deg med å skaffe kart og generell informasjon om miljøplanarbeidet. Du kan også få opplysninger om miljøverdier og miljøutfordringer som gjelder i det aktuelle området.
 
 
Du fyller blant annet ut en sjekkliste fra Statens landbruksforvaltning 
 
 
 

Saksbehandling

Hvis miljøplanen ikke blir godkjent ved kontroll, vil kommunen gjøre et vedtak om dette.
 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan sende inn klage via elektronisk skjema;
 

Skjema klage


Dersom du ønsker å sende inn skjema i papirversjon kan du skrive ut ved å benytte skriverikon i øverste høyre hjørne, etter at du har kommet inn på skjemaet. Det sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret.
 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 03.06.2016 09:14:54
John Inge Sirum
Jon Inge Sirum
Rådgiver landbruk/delesak
Telefon: 71 64 74 40
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.