Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Brannvesen

 

Brannvesenet alarmeres via nødnummer 110

 

Oppgaver for Aure brannvesen

  • Innsatsstyrke ved brann

  • Innsatsstyrke ved trafikkulykker, uhell med transport av farlig gods, akutt forurensning

  • Brannforebyggende arbeid (gjennomføre brannforebyggende tilsyn, gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen)

Beredskap

Aure kommune er tilknyttet alarmsentralen i Ålesund.

2 brannstasjoner:

  •  Aure brannstasjon - 16 mannskaper derav 4 utrykningsledere
  • Tustna brannstasjon på Leira - 10 mannskaper, derav 2 utrykningsledere ( mangler 2 mannskaper i.h.t. ny vedtatt brannordning).

Deltidsmannskap uten vaktordning. Alle mannskaper (totalt 26 personer) bærer personsøker og blir varslet via denne ved alarm.

Aure kommune har brannsamarbeid med Hemne kommune.

 

 

Forskrifter og veiledninger

Med utgangspunkt i Brann- og eksplosjonsvernloven forvalter brann- og redningstjenesten flere forskrifter med veiledninger.

dsb.no finner du veiledninger til forskriftene og veiledere til håndtering av farlige stoffer. 

 

Annen nyttig informasjon

 

Klage

Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd. For klage på enkeltvedtak kan dette skjemaet benyttes;

 

Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

 

 

 

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 28.09.2017 09:08:49
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.