Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Ungdomsrådet

Aure ungdomsråd (tidligere Ungdomspanelet i Aure) består av ungdom i alderen 13 - 20 år.

I tillegg kommer en representant med varerepresentant fra kommunestyret. For perioden 2015-2019 er Ingunn Golmen (Sp) valgt som representant med Ole Bendik Nilsen (Sp) som vara.

Ungdomsrådet skal i følge vedtektene:

Ungdomspanelet i Aure skal være et talerør for ungdom - gjennom panelet skal ungdom i Aure

  • få større innvirkning i kommunale saker som angår barn og unge (være høringsinstans)
  • ha vedtaksrett i spesielt utvalgte saker delegert av kommunestyret
  • lære å vise engasjement, ta initiativ til tiltak og gjennomføre demokratiske prosesser

Har du saker du ønsker ungdomsrådet bør ta opp, send en e-post til  medlemmer i ungdomsrådet.

Det ble holdt valg på medlemmer i ungdomsrådet  i november 2016 og oversikten nedenfor viser de innvalgte.

Medlemmer ungdomsrådet

Navn/e-post Adresse Telefon Valgt for Verv
Ola Mæle 6690 Aure 994 50 511 2015-2017 Leder
Malin Ormset 6690 Aure 2016-2018 Nestleder
Edvard Vigum 6699 Kjørsvikbugen 974 89521 2015-2017
Anna Golmen 6590 Tustna 2016-2017 Rep. fra elevrådet
Håkon Hjelen 6690 Aure 2016-2017 Rep. fra elevrådet

Varamedlemmer ungdomsrådet

Navn/e-post Adresse Telefon Valgt for Vara nummer
Solveig Birkelund 6590 Tustna 482 53104 2016-2017 1
Olav Magnus Fossland 6590 Tustna 970 28730 2015-2017 2
Tomine Skar 6590 Tustna 974 29294 2016-2018 3
Inger Anne Gresset 6690 Aure 2016-2017 4
Are-Kristian Ellingsen 6590 Tustna 2016-2017 5
Sist endret 25.08.2017 09:36:27
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.