Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kommunereformen - lokal prosess i Aure kommune

Regjer Julestemning Brekka ingen har satt i gang en omfattende kommunereform. Stortingsflertallet har sluttet seg til opplegget, som betyr at alle kommuner våren 2016 skal gjøre vedtak om eventuelle kommunesammenslåinger. Regjeringen har satt seg mål om å gjøre de nødvendige vedtakene i inneværende stortingsperiode, noe som kan gi nye kommunegrenser fra 2020.

Resultat av folkeavstemmingen i Aure kommune

Også Aure kommune er pålagt å gjøre en vurdering av framtidig kommunestruktur. Det som har skjedd så langt er følgende:

  • En lokal framdriftsplan for prosjektet er vedtatt av kommunestyret
  • En styringsgruppe er nedsatt for å sørge for at kommunen kommer i mål med prosjektet.
  • Det er gjennomført to innbyggerundersøkelser blant Aures innbyggere
  • Telemarkforskning har utarbeidet fire delrapporter og en sluttrapport angående framtidig kommunestruktur på Nordmøre. Rapportene finner du lenger ned på denne sida.

Styringsgruppa har blant annet ansvar for at ulike problemstillinger blir godt nok utredet, og at innbyggernes behov for informasjon og involvering blir ivaretatt gjennom prosessen.

I løpet av februar er det utarbeidet intensjonsavtaler for to alternative kommunesammenslåinger, nord og sør. Avtalene ble underskrevet henholdsvis 25. og 29. februar.

På denne sida vil det fortløpende bli lagt ut informasjon i form av artikler, dokumenter og eksterne linker. Spørsmål om prosessen kan rettes til Ivar Andreassen på tlf. 71647466 eller på e-post ivar.andreassen@aure.kommune.no.
 

Artikler

Møtereferat

 

Andre dokumenter

Eksterne linker

Sist endret 22.03.2017 10:35:12
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.