Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Bruk av plantevernmidler

Hvem har ansvaret for godkjenning og bruk av plantevernmidler?

Mattilsynet har ansvar for godkjenning av plantevernmidler i Norge. Det settes strenge krav til midler som skal godkjennes, spesielt med tanke på uheldige effekter i forhold til helse og miljø. Videre fører Mattilsynet tilsyn med at plantevernmidler selges og brukes slik regelverket sier.

De som bruker eller omsetter plantevernmidler har ansvar for å følge regelverket som omfatter import, salg og bruk av plantevernmidler

Hva er plantevernmidler?

Plantevernmidler er stoffer som skal verne mot, hemme eller forebygge angrep av planteskadegjørere, som skadedyr, sopp og ugras, som skader levende planter, plantedeler og såvarer. Til plantevernmidler regnes også bl.a. preparater som brukes til vekstregulering og risdreping, samt biologiske bekjempingsmidler. Et plantevernmiddel består av ett eller flere virksomme stoffer og tilsetningsstoffer. Noen preparater kan brukes til andre formål i tillegg til effekten de har som plantevernmiddel. Eksempler er preparater som inneholder jernsulfat, urea, kobberløsninger o.l. som kan være både gjødselstoff og plantevernmiddel.

Reglene for bruk av plantevernmidler er skjerpet fra 1. juni 2015 - les mer om de nye reglene.

 Regelverk

Skjema

Se også

Sist endret 20.11.2015 14:47:37
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.