Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

For folkevalgte

Her finner du informasjon spesielt rettet mot folkevalgte.

Vi oppfordrer til aktiv bruk av sidene, og meld gjerne fra hvis det er informasjon du savner, så kan du bidra til at sidene blir enda bedre.

Møteplan

Møtedatoer 1. halvår 2017

 

Innkalling til politiske møter

Innkalling til politiske møter skal skje 7 dager i forkant av møtedato.

 

Møtereglement

Kommunestyret vedtok nytt møtereglement 23. mai 2017. Reglementet gjelder fra samme dato, og gjelder for alle kommunale organer i Aure.

 

Papirløse møter

Det  er innført papirløse møter for formannskap, kommunestyre og for hovedutvalgene i Aure kommune. Nedenfor følger  veiledninger til hvordan medlemmer i utvalg kan arbeide med forberedelser til møtene.

 

Forfall politiske møter

Den som er valgt som medlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ, plikter å delta i organets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. (jmfr. Kommunelovens § 40)

Forfall skal meldes snarest via e-post , telefon 71 64 74 00, eller ved personlig oppmøte.

 

Habilitet

Den enkelte folkevalgte må alltid, av eget tiltak, vurdere om han eller hun er inhabil. Bestemmelser om habilitet følger av kommuneloven § 40 nr. 3. Bestemmelsen inneholder særregler for inhabilitet for folkevalgte. Bestemmelsen viser for øvrig til forvaltningslovens regler om habilitet kap. II § 6.

Se også veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet og inhabilitet i kommuner- og fylkeskommuner

Politisk sekretariat

Navn Sekretær for utvalg Telefon
Jakob Strand Formannskap, kommunestyre, næringsfond, AMU og andre utvalg 71 64 74 07
Unni Rolseth Hovedutvalg for helse og oppvekst, hovedutvalg for kommuneutvikling 71 64 74 31
Grete Ørsal Eldrerådet, ungdomsrådet 71 64 74 00

Reglement og retningslinjer

Skjema

Planer og rapporter

Lover og forskrifter

Nyttige nettsider

Sist endret 11.10.2017 17:30:51
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.