Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Skogbruksplan

Skogeierne vil etter 1. januar 2016 ikke lenger kunne selge tømmer gjennom vanlige omsetningskanaler uten at de kan dokumentere å ha - eller å ha bestilt - skogbruksplan med miljøregistrering (MiS). Dette blir et verdipapir som følger eiendommen da skogen i prinsippet blir verdiløs uten slik plan. 

Skogeierlagene i Aure, Halsa, Hemne, Snillfjord, Agdenes og Hitra har gått sammen om å engasjere et firma som heter Foran Norge AS til å utarbeide nye planer med MiS-registrering. Den enkelte skogeier har fått brev fra Foran og må selv skrive avtale om å skaffe seg en slik plan. Dette haster, da fristen for å skrive avtale er utvidet frem til 31.januar 2016. Det vil si at det er nå toget går.  


Hvorfor skogbruksplan?

  • Gir oversikt over arealer og skogressurser på eiendommen
  • Du får miljøsertifisert din eiendom. Dette gir mulighet for salg av tømmer
  • Du får kart på papir og digitalt
  • Skogbruksplan gir grunnlag for å forvalte egen skog på best mulige måte. Godt verktøy for å planlegge både planting, rydding, tynning, veier og hogst
  • Det gis muligheter for å oppdatere planen etter utført hogst, ungskogpleie og planting
  • Mulighet for å framskrive skogens ressurser
  • Grunnlag for bedre veiledning fra skogbruksleder, kommunen og andre veiledereledere
  • Grunnlag for skogeiersamarbeid, f.eks. veier, felles, osv.


Bestilling av plan kan gjøres på nett hos takseringsselskapet Foran Norge AS

Hvis man ønsker mer informasjon eller hjelp til bestilling, ta kontakt med skogansvarlig i kommunen, Aina Stensønes på tlf 71 64 74 39 eller e-post

 Informasjon om ressursregistrering skogbruksplan fra FORAN

Sist endret 14.01.2016 11:21:15
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.