Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Veterinærtjenesten

Veterinær

Kommunene Aure og Smøla utgjør et vaktdistrikt.

To veterinærer kjører daglig praksis i Aure: Odd Jorulv Skjølberg og Tore Solenes

I veterinærvakten deltar Tore Solenes og Odd Jorulv Skjølberg.

Tjenesten omfatter først og fremst storfe, småfe og svin, men tar også en del oppdrag når det gjelder smådyr.

Vakttelefon : 71 64 84 00

Kontortid alle dager: kl.  08.00 -09.30

Sist endret 19.11.2015 13:57:26
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.