Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Kulturtilskudd

Hvem kan søke om tilskudd

Tilskuddsordningene gjelder for frivillige lag og organisasjoner i Aure kommune som driver kulturarbeid etter det utvida kulturbegrepet. Privatpersoner eller offentlige instanser kan ikke søke. Et unntak er tilskudd til kulturvern der privatpersoner også kan søke.

Hvordan søke

Du kan søke via elektronisk skjema;

Søk om tilskudd

Dersom laget/foreningen er registrert i Enhetsregistret, må du ha organisasjonsnummeret tilgjengelig ved utfylling av skjemaet.

Hvis du ønsker papirversjon av skjemaet er det mulig å skrive det ut etter at du er kommet inn på skjemaet ved å velge skriverikon øverst til høyre. Ved innsending via post benyttes adresse: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Søknadsfrist

Søknadsfrist hovedrunden for tildeling av kulturtilskudd til drift og større enkelttiltak er 12. juni 2017.

Driftstilskudd

Driftstilskudd er økonomisk støtte til den daglige driften av et lag. Lag og organisasjoner som har kultur som primæraktivitet kan søke om driftstilskudd. Interesseorganisasjoner som har som hovedmålsetting å ivareta en hobby, særinteresse eller næringsinteresse, kan normal ikke søke om driftstilskudd.

Tilskudd til enkelttiltak

Tilskudd til enkelttiltak kan ikke gå til daglig drift av laget. Lag og organisasjoner kan søke tilskudd til større og mindre prosjekt og enkelttiltak med hovedmålsetting som er sammenfallende med mål, virkemidler og handlingsprogram i Aure kommune sine plandokumenter.

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for tildeling av kulturmidler.

 

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 22.05.2017 15:27:17
Tove M. Monsø -rådgiver
Tove Monsø
Rådgiver kultur
Telefon: 71 64 74 75
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.