Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Kultur, plan- og næring

Bernt Olav Simonsen

Enhetsleder: Bernt Olav Simonsen
Besøksadresse: Aure rådhus, 6690 Aure
E-post: bernt.olav.simonsen@aure.kommune.no 
Tlf: 71 64 74 46

Enhetens ansvarsområde

 • Areal- og reguleringsplaner
 • Byggesaker
 • Oppmåling- og eiendomsarkiv
 • Næringsutvikling inkl. forvaltning av virkemidler til dette
 • Landbruk
 • Miljø- og avgiftsforvaltning
 • Samferdsel
 • Kultur;   

    -  Aure folkebibliotek   
    -  Aure kulturskole   
    -  Aktivitetstilbud for barn og unge   
     - Den kulturelle skolesekken   
     - Idrett- og friluftsliv   
     - Kino   
    -  Konsesjon for omsetning film og video   
    -  Kulturorganisasjoner og idrettsråd   
     - Kulturprisen   
     - Kulturkalender   
     - Kulturminnevern   
    -  Kråksundet notnaust og sjøbruksmuseum   
     - Lag og organisasjoner   
     - Navnesaker   
     - Statlige spillemidler til idrettsformål   
     - Tilskuddsordninger - kommunale/regionale/nasjonale   
     - Ungdomsklubber   
     - UKM - Ungdommens kulturmønstring  

I tillegg kommer interne tjenester som oppmåling og stikking for mindre kommunale prosjekter.

Ansatte Plan og næring

Navn Telefon
Simonsen, Bernt Olav Enhetsleder 71 64 74 46
Alsvik, Marit rådgiver landbruk 71 64 74 77
Arnesen, Dag Erik rådgiver landbruk 71647440
Aundal, Dag-Bjørn arealplanlegger 71 64 74 52
Bye, Arild byggesaksbehandler 71 64 74 43
Berg, Marit byggesaksbehandler 71 64 74 49
Fladseth, Bjørg sekretær 71 64 74 50
Haugslett, Egon Avd.ing. kart/GIS/oppmåling 71 64 74 55
Lund, Edvard Emblem saksbehandler skogbruk, miljø, viltforvaltning og delingssaker 71 64 74 39
Monsø, Tove saksbehandler næring 71 64 74 75
Stigsrud, Liv E. saksbehandler oppmåling 71 64 74 53

Ansatte Kultur

Navn/e-post Tittel Telefon
Simonsen, Bernt Olav Enhetsleder 71 64 74 46
Monsø, Tove Rådgiver kultur 71 64 74 75
Alsvik, Marit biblioteksjef 71522655/71647474
Bakk, Ingvild kulturmedarbeider 71 64 74 72
Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi rektor kulturskolen 71 64 74 73
Endre Skar saksbehandler kulturminne 71 64 74 72
Sist endret 07.09.2015 14:07:57
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.