Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Kommunalteknikk og eiendom

                       
                         

Bernt W. Jacobsen
Enhetsleder: Bernt W. Jacobsen
Besøksadresse: Rådhuset, Aure
Tlf.: 71 64 74 48
E-post: bernt.jacobsen@aure.kommune.no

Enhetens ansvarsområde

Kunde/saksbehandling av tekniske tjenester, utbygging av kommunale anlegg, drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg.

Enhetsleder har lederansvar for følgende fagområder

 • Samferdsel (kommunale veier og trafikksikringsarbeid)
 • Vann, avløp og renovasjon
 • Brann og feiing
 • Kommunale kaianlegg
 • Drift og vedlikehold av kommunale bygg
 • ENØK og inneklima
 • Salg, kjøp, innleie og utleie av kommunale bygg og eiendommer
 • Gjennomføre kommunale investerings- og rehabiliteringsprosj.
 • Prosjekt og utviklingsarbeid innenfor komm. eiendomsforvaltn.

Driftsleder FDV eiendom Ingvar Våg har delegert ansvar på følgende områder:

 • Forvaltning og drift av kommunale eiendommer
 • Ansvar for daglig oppfølging av ansatte innenfor renhold og vaktmestertjenester
 • Møter i kommunal plan- og byggekomite

Avd. ingeniør Kåre Grønbech  har delegert daglig ansvar for :

 • Renovasjon, slam og avløp
 • Saksbehandling private vannverk
 • Saksbehandling på utslipp fra avløpsanlegg (forurensing/ byggesak)
 • Ajourføring av kunderegister (VAR-området)
 • Tilskuddsordninger private veier
 • Økonomioppfølging (kommunalteknisk område)

Prosjektleder har delegert ansvar på følgende områder:

Sist endret 01.06.2016 11:11:40
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.