Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Lag og foreninger

I Aure kommune er det et rikt utvalg av lag og organisasjoner, og det finnes tilbud for små og store innen svært mange interessefelt.

Under menypunktet Lag og foreninger (til høyre) ligger underpunkt Oversikt/søk. Her kan alle som vil få oversikt over hvilke tilbud som finnes av lag og foreninger i Aure kommune, og en kan gjøre søk på typer aktiviteter en ønsker. Vi gir her også informasjon om den enkelte forening som kontaktopplysninger, lenker til evnt. e-postadresse og hjemmeside samt aktiviteter og hendelser den enkelte forening ønsker å formidle.

                                                Menypunktet Registrer ny/pålogging benyttes av organisasjoner som vil legge inn ny Line og Vegard opptrer e opplysninger eller korrigere de som ligger inne.

Dette er foreningenes egen side!

Dersom ditt lag/din forening er registrert, men du mangler brukernavn og passord for å komme inn kan du ta kontakt med unni.rolseth@aure.kommune.no, tlf.  71 64 74 31.

Siden det er lagene/foreningene selv som registrerer denne informasjonen fraskriver Aure kommune seg ansvar for informasjon som blir registrert inn her. Evnt. useriøse innslag blir slettet.

Sist endret 05.12.2016 10:59:28
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.