Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Nordmøre Tingrett

Riksvåpen

Nordmøre Tingrett tilhører Frostating lagdømme og har kontortsted i Kristiansund.

Embetsleder: Sorenskriver Ivar Svendsgaard
Adresse: Postboks 632, 6501 Kristiansund
Telefon: 71 58 96 00
Faks: 71 58 96 29

Hjemmeside Nordmøre Tingrett

Tingretten behandler straffesaker og sivile saker som ikke forliksrådsbehandles, i første instans. Tingretten overprøver også avgjørelser av forliksrådet.

Oppgavene til tingretten omfatter også dødsfallsregistrering, utstedelse av skifteattest, notarialforretninger, vigsler og registrering av partnerskap.

Tinglysningsoppgavene er nå overført til Statens kartverk.

Sist endret 19.11.2015 15:33:11
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.