Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Barne- og ungdomsskoler

Eva Berg

I Aure kommune har vi 5 grunnskoler.

Enhetsleder for skolene: Eva Berg
E-post: eva.berg@aure.kommune.no
tlf.: 71 64 74 70

Enhetens ansvarsområder

  • Gi et godt og tjenlig grunnskoletilbud til elever fra 6 - 16 år.
  • Gi tilpasset tilbud til funksjonshemmede elever 
  • Gi tilbud om skolefritidsordning (SFO)
  • Gi opplæringstilbud til ulike grupper voksne

Skolenes klassetrinn

  • Leira skole: 1. -4. trinn 
  • Nordlandet skole: 1.-4. trinn 
  • Straumsvik skole: 1.-7. trinn 
  • Aure barne- og ungdomsskole: 1.-10. trinn 
  • Sør-Tustna skole: 5.-10. trinn

Kontaktinfo barne- og ungdomsskolene

Skolens navn Rektor Telefon
Aure b/u-skole Aarvåg, Mille 71 64 74 81
Leira skole Åsta Andreassen 71 52 26 30
Nordlandet skole Dromnes, Gunn Sjøli 71 64 58 73
Straumsvik skole Gjerde, Helge 71 64 76 70
Sør-Tustna skole Gaarden, Kristi 71 52 26 40
Sist endret 10.04.2015 15:42:30
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.