Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Beregning av foreldrepenger

Foreldrepengeveilederen kan brukes av arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere.
Den beregner hva du kan forvente å få i forelderpenger og antall uker du får utbetalt foreldrepenger.

Begrensninger i bruken av veilederen


Det er begrensninger i forhold til hvem som kan bruke veilederen. Veilederen foretar dessuten en forenklet beregning av foreldrepengene. Den beregner heller ikke fleksibelt uttak.

Du får best utbytte av veilederen dersom du på forhånd setter deg inn i de generelle reglene for foreldrepenger ved fødsel eller foreldrepenger ved adopsjon, stønadsperioden for foreldrepenger ved fødsel og stønadsperioden for foreldrepenger ved adopsjon og beregning av foreldrepenger.

Beregningen av foreldrepengene skal alltid vurderes individuelt og etter skjønn. Dette lar seg ikke gjøre i en veileder fordi den ikke kan foreta en skjønnsvurdering. Veilederen foretar en forenklet beregning av foreldrepengene. Beregningen er kun veiledende og vil aldri bli presis. Dersom du ønsker en presis beregning, må du kontakte NAV lokalt. Det sikreste resultatet vil veilederen gi for tilfeller der arbeidsforholdet er stabilt og har vært det over tid.
Veilederen viser det totale antall stønadsuker du kan få foreldrepenger og evt fordeling av uker mellom mor og far. Det tas forbehold om at vilkårene er oppfylt.

Omhandler ikke fleksibelt uttak


Du kan ikke benytte veilederen for å finne ut hvordan du kan kombinere delvis arbeid med delvis foreldrepenger.

Begrepet årsinntekt


Dette er den inntekten som du faktisk godtgjør når stønadsperioden din starter. Årsinntekten finne du ved å multiplisere månedsinntekten din med 12 måneder.

Begrepet pensjonsgivende inntekt


Dette er gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for de tre siste årene som er ferdig lignet når stønadsperioden din starter.

Sist endret 16.04.2015 11:04:40
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.