Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Byggsøk

Aure kommune innførte elektronisk byggsøknad fra 1. september 2007
Nå kan du søke om byggetillatelse via kommunens hjemmeside. Tilbudet er i første rekke beregnet for byggefirma, entreprenører og arkitekter, men systemet er tilgjengelig for alle, og kan også brukes av enkeltpersoner.

Logo byggsøk

 

Aure kommune har allerede startet arbeidet med å digitalisere saksbehandlingen i byggesaker, slik at alle papirsøknader blir skannet. Når elektroniske byggesøknader tar over mer og mer i saksbehandlingen, vil Plan og Næring slippe unødig papirarbeide og søknadene med vedlegg kan journalføres med noen få tastetrykk. Dette vil komme den enkelte tiltakshaver til gode med mer effektiv saksbehandling. Det forutsetter selvfølgelig at ansvarlig søker eller den som signerer, har kontrollert og funnet søknadsdokumentene i orden.

Når søknaden er sendt elektronisk, vil det automatisk bli sent ut et svarbrev pr. mail, fra Aure kommune, som bevis på at søknaden er mottatt. Dette svarbrevet inneholder opplysninger om den videre saksbehandlingen.

Byggesøknader kan virke komplisert for privatpersoner, og de fleste vil ha behov for å hente informasjon om en del av feltene som skal fylles ut. Veiledning finnes på sidene til Byggsok.no.

De som ønsker å benytte denne muligheten , kan klikke på vår link Byggsøk og registrere seg. De får da tilsendt en et brukenavn og passord på E-post. Deretter er det bare å logge seg inn. Husk at alle faste data kan lagres, slik at disse kan brukes og redigeres senere.

Sist endret 16.04.2015 11:06:04
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.