Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Sykehjem

Enhetsleder: Eva Alsvik
E-post: eva.alsvik@aure.kommune.no
Tlf: 71 52 26 62/71 64 75 21/489 95305

Det er to sykehjem i Aure kommune -  ett i Aure sentrum og ett på Gullstein.

Ansvarsområder ved sykehjemmene

Aure sykehjem

 • f.t. 13 plasser fordelt på langtids-, korttids- og avlastn.plasser
 • 12 NYE plasser f.o.m 2007, fordelt på 2 avd.

Kjøkkenet ved Aure sykehjem

 • Mat til beboerne ved sykehjemmet
 • Mat til beboerne ved Solbakken heldøgns omsorgs- og bosenter
 • Matombringingstjeneste; middag til hjemmeboende.

Vaskeriet ved Aure sykehjem

 • Håndterer pasienttøy og tøy som inngår til driften
 • Håndterer tøy til personalet ved sykehjemmet på Aure.

Tustna sykehjem

 • 15 plasser (enerom), langtids-, korttids- og avlastn.plasser

Kjøkket ved Tustna sykehjem

 • Mat til beboerne ved sykehjemmet
 • Matombringingstjeneste; middag til hjemmeboende
 • Enkel servering til lag og organisasjoner som benytter seg av
  møtelokalene i sykehjemsbygget, (når tiden tillater det).

Felles inntaksteam

 • Har faste møter hver 14. dag; ukentlig dersom behov
 • Tildeler plasser ved sykehjemmene etter søknad til
  felles inntaksteam for de to sykehjemmene.

Inntaksteamet består av leger, avdelingssykepleier fra
sykehjemsavdelingene, enhetslederne i hjemmetjenesten og enhetsleder for sykehjemmene.

Ansatte Sykehjem

Navn/e-post Tittel Telefon
Alsvik, Eva Enhetsleder 71 52 26 62/71 64 75 21
Gjerde, Astrid Gjul avdelingssykepleier Aure sykehjem 71 64 75 14/ 48999379
Svedova, Olga avdelingssykepleier Tustna sykehjem 71 52 26 62/ 71 52 26 60
Nordvik, Henny kjøkkensjef Tustna sykehjem 71 52 26 64
Vaag, Pål kjøkkensjef Aure sykehjem 90 98 95 71
Sist endret 24.08.2016 11:13:58
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.