Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Enhet - Helse og familietjenester

Geir Nielsen

Enhetsleder: Geir Nielsen
Besøksadresse: Aure helsesenter, 6690 Aure
E-post: geir.nielsen@aure.kommune.no
Tlf:   71 64 75 05
Mobil: 41440272

Enhetens ansvarsområder

  • Legetjeneste
  • Helsestasjon - skolehelsetjeneste - jordmortjeneste
  • Barnevernstjeneste
  • Fysioterapitjeneste
  • Ergoterapitjeneste
  • Psykisk helsevern
  • Flyktningetjenesten

Tjenestens kontorer er spredt i Aure sentrum og på Tustna.

Sosiale tjenester hører nå inn under NAV.

Ansatte Helse- og familietjenester

Navn/e-post Tittel Telefon
Geir Nielsen Enhetsleder 71647505/41440272
Grønning, May sekretær (mand.tirsd.) 71 64 75 03
LEGEKONTOR AURE
Romijn, Jaap lege 71 64 75 70
Flø, Torill Leirvik avd.leder 71 64 75 70
Ellingsgård, Kari Vik sykepleier 71 64 75 70
turnuslege lege 71 64 75 70
Schulz, Carmen lege 71 64 75 70
Schulz, Steffen lege 71 64 75 70
Vaag, Jorid sykepleier 71 64 75 70
LEGEKONTOR, TUSTNA
Osen, Marie lege 71 52 26 45
Settemsdal, Ingri hjelpepersonell (permisjon) 71 52 26 45
HELSESTASJONEN
Ertvåg, Anne Lise psyk.sykepleier 71 64 75 02/7580
Hagen, Eva Olin helsesøster 71 64 75 82/ 71 52 26 51
Vean, Heidi Engdal helsesøster (permisjon)
Jørgenvåg, Elisabeth jordmor 71 64 75 81
Vean, Heidi Engdal Helsesøster 71 64 75 80/90052423
BARNVERN
Nordgård, May Britt Barnvernleder 71647562/48893188
Anders Johannesen Barnvernskonsulent 47760021
Johansen, Kari Barnvernskonsulent, 50 % 95427068
Nedresæter, Aud Sekretær 71647560
Kilvik, Kristine Barnvernskonsulent, EM 71647561/46831675
Fossgård, Kirsti Familieveileder 71647558
FYSIOTERAPI
Trunz, Andrea fysioterapeut Aure 71 64 75 53/41664060
Owzcarz, Piotr fysioterapeut Tustna 71 52 26 70/91310619
ERGOTERAPI
Hammer, Atle ergoterapeut 71 64 75 54
PSYKISK HELSEVERN
Ertvåg, Anne Lise psykiatrisk sykepleier 71 64 75 02/71 52 26 82/95805188
Ødegård, Alice psykiatrisk sykepl. 71 52 26 82
FOLKEHELSEKOORDINATOR
Gagnat, Yngvild Folkehelsekoordinator 90567275
FLYKTNINGETJENESTEN
Mari-Elin Skipnes Flyktningekonsulent 71 64 74 15/ 911 01 199
Inger Lise Midtsæter Miljøarbeider 71 64 74 68/ 456 78 950
Mali Hennøen Saksbehandler 71 64 74 37
Faiez Tanha permisjon
Anders Todal Programrådgiver 416 05 703
Marte Rønningsbakk Programrådgiver 482 40 169
Sist endret 06.03.2017 10:53:18
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.