Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Aure feiervesen

Feiing administreres av enhet for FDV kommunalteknikk. Pr. 1. januar 2008 er det registrert totalt ca 1700 piper i kommunen. Feiing utføres i henhold til gjeldende forskrifter, og er et brannforebyggende tiltak.

Norske kommuner er i ny Forskrift om brannforebygging §17, pålagt å føre tilsyn/feiing på alle fyringsanlegg i hele kommunen, dette inkluderer fritidsboliger.

Det er sendt ut varsel til eiere av fritidsboliger i Aure kommune om å registrerere skorstein og ildsteder på bygninger på fritidseiendommer ved å benytte skjema Tilsyn fritidsbolig - registrering av skorstein og ildsteder.

Teknisk kontroll

Utføres etter ønske fra huseier. Kontroll utføres både på nye skorsteiner og på skorsteiner som har hatt brann eller tilløp til brann.

Kontrollen kan utføres både med visuelt og med en røyk-test.

Huseier vil få en rapport om tilstanden på skorstein.
 

Råd og veiledning

Dersom du skal montere ovner eller rehabilitere skorsteinen er feieravdelingen behjelpelig med råd og veiledning. Vi foretar også kontroller av nyinstallasjon av ildsteder.
 

Dette gjør feieren din

 •  Varsler om feiing
 •  Reiser/flytter stige etter huseiers ønske
 •  Feier skorsteiner og røykrør
 •  Freser beksot
 •  Tar ut og deponerer sot på egnet sted
 •  Gir skriftlig tilbakemelding til huseier
 •  Tar visuell kontroll av slokkemiddel ved behov
 •  Tester røykvarslere ved behov
 •  Registrerer alle piper/ildsteder/feiing ved utført tilsyn/feiing
 •  Feier etter sotbrann
 •  Feier fyrkjeler mot gebyr


Varslet feiing vil bli utført på datoen med forbehold om været (kraftig vind) og uforutsette beredskapsoppgaver. Nytt varsel vil i så fall bli utsendt.

Alle piper og ildsteder blir kontrollert og feid ved behov, minimum hvert 4. år. Tjenesten gjelder bare helårsboliger. Fritidsboliger er unntatt lovpålagt feiing, men kan utføres etter avtale.

Ved feiing/tilsyn varsles huseierne med egen melding utlagt på forhånd. Dersom huseier ikke er til stede under feiing (må være tilstede ved tilsyn), anmodes det at tilbakemelding om mottatt varsel henges lett synlig ved utgangsdøren. Dersom adkomst til taket/pipa ikke er godkjent, vil feiing/tilsyn ikke bli utført. Feiegebyr påløper likevel.

Ved spørsmål - kontakt feiervesenet

 

Priser og gebyrer

Priser 2017

 

Klage

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen.

Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd. For klage på enkeltvedtak kan dette skjemaet benyttes;

Skjema klage

Dersom du ønsker å benytte skjema i papirversjon kan du gå inn på skriverikon i øverste høyre hjørne etter at du er kommet inn på skjemaet. Du kan også få det utlevert på servicekontoret. Skjema sendes da til: Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure.

Tilbakemelding på tjenesten

Sist endret 14.02.2017 10:50:07
Feier Andreas Venås
Andreas Venås
Feier
Telefon: 71 64 74 00
Epost
 
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.