Aure kommune
 
 
 
Se hele menyen

Aure kommune

Meny

Reisevaksinering og tuberkulosekontroll

Det gis tilbud om reisevaksiner og reisemedisinsk rådgivning. Vi undersøker hvilke vaksiner den enkelte bør ha ut fra reisemål. Skal du ut og reise til land utenfor Vest-Europa, USA, Canada, Australia, New Zealand og Japan, bør du ta kontakt i god tid (dvs. senest 4 uker) før avreise. Skal du bo eller oppholde deg over lengre tid i eksotiske områder, bør du ta kontakt minst  8 uker, gjerne 6 mnd før avreise.

Koffert og jordklode

Du får et internasjonalt vaksinekort. Vi gir råd vedr. beskyttelse mot malaria og samarbeider med din fastlege om utskriving av evt. resept på malariamedisin.

 

Tuberkulosekontroll av utledninger og ved smitteoppsporing. Vi tilbyr tuberkulinprøve, henvisning til røntgen av lunger, eventuell videre henvisning til lege/ smittevernlege.

Sist endret 02.01.2017 10:40:29
Postboks 33
6689 Aure
Epost
Telefon: 71 64 74 00
Faks: 71 64 74 08
Org.nr.: 988 913 898
Kontonr.: 4202 0399028
Kommunenr.: 1576
Du ser på en mobiltilpasset utgave av nettstedet.
Trykk her for å gå til den vanlige nettsiden.